Reģistrēties
LV
Galvenā/Apmaksa

Apmaksa

Pasūtījumu ir iespējams apmaksāt ar

  • skaidru naudu
  • bankas karti
  • Izmantojot internetbanku

Izvēloties piegādes veidu “Izņemt aptiekā” un izvēloties pasūtījuma apmaksas veidu "Apmaksāt aptiekā", Jūs uz vietas varat izlemt kā maksāt - ar skaidru naudu, bankas karti vai Mēness aptieka Dāvanu karti.

Bankas, ar kurām mēs sadarbojamies

Swedbank

Swedbank
SEB

SEB
Citadele

Citadele
Luminor

Luminor

Kartes, kuras mēs pieņemam

Visa

Visa
MasterCard

MasterCard
Visa Electron

Visa Electron
Maestro

Maestro

American Express

American Express

Garantija un Atteikuma tiesības:

Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt patērētājam par preci

samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst

Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā

sniegtajam raksturojumam.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu

apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības

likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai

Pircēja norādītā trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot:

-       ja ir notecējis likumā noteiktais preces atgriešanas termiņš;

-       ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami   personalizēta;

-       ja prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

-       ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

-       ja prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

-       ja patērētājs iegādājies bezrecepšu zāles, medicīnas preces un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi); 

Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir

jāpaziņo Pārdevējam, jāaizpilda atteikuma veidlapu, kas iegūstama šeit: Atteikuma veidlapa

Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta , e-pastā minot pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.

Pēc aizpildītās Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu

ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Atteikuma

veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās

Aptiekā, kurā Pircējs Preces saņēma, vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā, vienojoties ar Pārdevēju. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes

izmaksas, ja tādas ir bijušas saistībā ar izvēlēto Piegādes veidu – Piegāde ar Kurjeru, 30

dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu

(lēmums atteikties no līguma), un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs

atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja

bankas norēķina kontu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas atgriešanas maksājumu līdz brīdim, kamēr nav

saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties.

Palīdzība Online
67332273 Jautājumi par pasūtījumiem un piegādi.
P.-Pk. 9:00-17:00.
8555 Farmaceita konsultācija par zāļu lietošanu un recepšu zāļu piegādi, WhatsApp: +371 27050849
P.-Pk. 9:00-18:00
info@menessaptieka.lv E-pasts Kontakti Mūsu rekvizīti
Loading..
Reģistrēties